Kontakt

KLUB ZA SKOKOVE U VODU ”PRIMORJE 2010.”

Podkoludricu 2, HR-51000 RIJEKA

OIB 76119649018

ŽR: 240008-1110101987 KARLOVAČKA BANKA

E-mail: ksv.primorje2010@gmail.com

trener Andrija Crnić
Mob: 091 154 5081